AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS ATBILDES UZ IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMIEM UN KOMENTĀRIEM

Ar Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.2506 tika pārtraukta lokālplānojuma izstrāde plānotā militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijai.

Tomēr šeit var iepazīties ar Aizsardzības ministrijas, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku atbildēm uz iepriekš minētā lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iedzīvotāju jautājumiem, ierosinājumiem un komentāriem.

Pateicamies visiem publiskās apspriešanas dalībniekiem par izrādīto interesi un atvēlēto laiku!