Bērni un jaunieši savos darbos atspoguļoja barikāžu tēmu

Šogad janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

Lai audzinātu bērnos un jauniešos patriotisma jūtas, veicinātu pilsonisko līdzdalību un stiprinātu vēsturisko atmiņu 1991. gada Barikāžu notikumu izzināšanā un piemiņas saglabāšanā, Daugavpils novada Izglītības pārvalde rīkoja radošo darbu konkursu „ Barikādēm-30” Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

“Radošo darbu konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību. Kā arī vēlamies aicināt viņus iepazīt notikumus, kas norisinājās pirms 30 gadiem, uzrunāt viņiem blakus esošos cilvēkus, kas piedalījušies barikādēs, iepazīt viņu pieredzi un stāstus,” atzīst Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka.

Piedalīties konkursā varēja jebkura vecuma bērni un jaunieši pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas grupā, iesūtot dažādā tehnikā veidotus zīmējumus, literārus sacerējumus, atmiņu stāstus vai foto kolāžas.

Kopumā tika iesniegti 25 radošie darbi: 19 zīmējumi, divas fotokolāžas, divas pārdomas, atmiņu stāsts un intervija. Pirmsskolas grupā iesniegti 5 darbi, sākumskolas grupā – 5 darbi, pamatskolas grupā – 11 darbi, vidusskolas grupā – 4 darbi.

 “Mazliet gribējās lielāku atsaucību šim konkursam, bet priecājos par šiem 25 darbiem, kas tika iesniegti gan zīmējumu, gan pārdomu, fotokolāžu un interviju veidā. Tiešām prieks skatīties uz katru darbiņu, jo var just, ka bērns ir ielicis visu savu sirdi un dvēseli, un parādījis savu skatījumu uz mūsu valstij svarīgiem notikumiem, kas risinājās pirms 30 gadiem,” saka I. Zuģicka. Viņu patīkami pārsteidza jauniešu personiskie stāsti gan par ģimenes locekļu, gan skolotājas dalību barikādēs un tur piedzīvoto, jo tas veido plašāku ieskatu vēsturiskajās norisēs un papildina tieši novada stāstus.

Konkursa dalībnieki izmantojuši savos zīmējumos daudzveidīgu tehniku, tostarp apvienojuši vairākas tehnikas, piemēram, grafiku ar akvareļiem vai guašas krāsu, likuši lietā radošu pieeju.
Špoģu vidusskolas skolēns Jānis Rozentāls izveidojis interesantu fotokolāžu, izmantojot Višķu pagasta iedzīvotājas Guntas Somes fotogrāfijas no barikāžu laika. Špoģu vidusskolas skolniece Madara Suveizda iesūtījusi konkursam divus darbus – atmiņu stāstījumu par viņas tēva dalību barikādēs un fotokolāžu “Mans paps barikāžu dalībnieks”.
Naujenes pamatskolas skolniece Santa Bule nointervējusi savu skolotāju Ligitu Kursišu, kura piedalījās barikādēs, vēl būdama studente. Ar oriģināliem darbiem pārsteiguši pat vismazākie pirmsskolas vecuma bērni.

Daugavpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska atzīst, ka skolēni centušies, neskatoties uz to, ka šis mācību gads lielākai daļai notiek attālināti. Prieks esot skatīties uz iesniegtajiem darbiem. Viņa pateicīga skolotājiem, kuri sagatavoja bērnus un atbalstīja šajā darbā. Taču J. Zarakovska pārsteigta par mazo aktivitāti. “Varēja būt vairāk darbu no sākumskolniekiem, jo bērni strādāja klātienē līdz pat ziemas brīvdienām. Varēja vairāk uzzīmēt brīvajā laikā, pēc stundām, jo skolās ir iedalītas arī stundas pulciņiem vizuālajā mākslā. Prasās, lai bērni vairāk ko darītu šajā jomā. Paldies lielajiem bērniem – pamatskolēniem un vidusskolēniem, kuri ļoti priecēja gan ar saviem zīmējumiem, gan radošajiem darbiem. Zīmējumi ir pamatīgi, ar dziļu domu, ļoti labi izdevusies intervija un personiskais ģimenes stāsts. Arī pārējie radošie darbi ir labi, skolēni centušies no sirds. Gribētu novēlēt, lai nākamgad, ja būs tāds konkurss, būtu lielāka aktivitāte,” teic Janita Zarakovska.

Komisijai nebija viegli izvērtēt darbus, jo visi veikti rūpīgi un pārdomāti, katrs no tiem pauž autora personīgo skatījumu uz barikāžu notikumiem. Vērtējot darbus, tika ņemta vērā notikuma atklāsme, darbs ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, tehnika un darba kultūra.

Konkursa rezultāti:

2.pakāpes diplomus ieguva:

1)       Špoģu vidusskolas pirmsskolas grupa “Mārītes” par darbu “Sirdis, kas atveras ziemu”

2)       Naujenes pamatskolas 4. klases skolniece Daniela Ērika Lapiņa par darbu “Barikādēm 30”

3)       Špoģu vidusskolas 6. klases skolniece Daniela Kokina par darbu “Dzīves briedums”

4)       Zemgales vidusskolas 10. klases skolniece Lita Kalniņa par darbu “Pārdomas par barikāžu laiku”

5)       Zemgales vidusskolas 12. klases skolnieks Jevgenijs Miņins par darbu “Pārspriedums par 1991. gada barikāžu notikumu vēsturisko atmiņu”

1.pakāpes diplomus ieguva:

1)       Kalupes pamatskolas 1. klases skolniece Samanta Celpanova par darbu “Ugunskura stāsts”

2)       Kalupes pamatskolas 3. klases skolnieks Daniels Celpanovs par darbu “Rīgas sardzē”

3)       Kalupes pamatskolas 6. klases skolniece Kristiāna Gadzāne par darbu “Celies, Latvija!”

4)       Kalupes pamatskolas 7. klases skolniece Amanda Aļeksejeva par darbu “Ugunskurs vieno”

5)       Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas audzēkne Agnese Ščogoleva par darbu “Cīņa par neatkarību”

6)       Naujenes pamatskolas 3. klases skolniece Aleksandra Solima par darbu “Pie ugunskura”

7)       Naujenes pamatskolas 4. klases skolnieks Mihails Isačenko par darbu “Barikādēm-30”

8)       Naujenes pamatskolas 9. klases skolniece Santa Bule par interviju “Varoņi mums blakus”

9)       Sventes vidusskolas 5. klases skolniece Aleksandra Isajeva par darbu “Kad saule riet…”

10)     Špoģu vidusskolas pirmsskolas audzēknis Emīls Aleksejevs par darbu “Uguns siltums”

11)     Špoģu vidusskolas pirmsskolas audzēknis Raivis Zarāns par darbu “Mana Latvija”

12)     Špoģu vidusskolas pirmsskolas audzēkņi Marija Petrova un Antons Gatiņš par darbu “Barikādēm-30”

13)     Špoģu vidusskolas 9. klases skolnieks Jānis Rozentāls par darbu “Barikādes G. Somes fotogrāfijās”

14)     Špoģu vidusskolas 9. klases skolniece Madara Suveizda par darbu “Mans paps barikāžu dalībnieks”

15)     Zemgales vidusskolas 8. klases skolniece Viktorija Kavševiča par darbu “Arī ugunskurs palīdzēja izturēt”

16)     Zemgales vidusskolas 9. klases skolniece Jeļena Goršentova par darbu “Doma, kas apvieno visus”

Augstākās pakāpes diplomus ieguva:

1)       Sventes vidusskolas 8. klases skolniece Samanta Saveļjeva par darbu “Nosargājām Latviju!”

2)       Sventes vidusskolas 10. klases skolniece Angelīna Minkeviča par darbu “Barikāžu stāsts”

3)       Sventes vidusskolas 11. klases skolniece Aina Zubrova par darbu “Cīņa par manu nākotni”

4)       Špoģu vidusskolas 9. klases skolniece Madara Suveizda par atmiņu stāstu “Mana tēva atmiņu iespaidā”

Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem darbiem!

Konkursa darbu izstāde “Barikādēm-30” būs apskatāma virtuāli Daugavpils novada mājas lapā no 25. janvāra.

Nelielam ieskatam piedāvājam Madaras Suveizdas darbu “Mana tēva atmiņu iespaidā” (Špoģu vidusskola, 9. a klase, skolotāja Valentīna Ivanova).

 Teksts, foto: Inese Minova