Bērnu vasaras nometne “Iegriežam vasaru”

Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projekta ietvaros, Vaboles vidusskolā Ināras Podnieces un Zitas Kizilovas vadībā tika rīkota nometne bērniem, kurā piedalījās 20 vietējie  jaunieši.

Nometnes mērķis bija nostiprināt sociāli – emocionālās prasmes, veicināt labas izjūtas sadarbojoties, izkopt bērnu talantus un spējas.

Radošajās darbnīcās tika iegūtas un pilnveidotas zināšanas par dabas un otrreiz izmantojamajiem materiāliem, ka arī veidoti radošie darbiņi – gobelēni. Bērni paši izstrādāja nometnes drošības noteikumus, izveidojas tās karogu, bet vēlāk notika arī karoga prezentācija.

Bērni arī apzināja kultūrvēsturisko mantojumu un iepazina darba tradīcijas, apmeklējot brāļu Skrindu muzeju, kur vadītājas pavadībā bērni uzzināja kā cep maizi un kūkas. Radošajā darbnīcā tika ceptas un nogaršotas kanēļmaizītes. Vienā no dienām jaunieši devās ekspedīcijā uz Vaboles parku, lai noteiktu tur augošos augus.

Bērni apciemoja amatnieku Vari Vilcānu un iemēģināja rokas loku šaušanā.

Nometnes laikā tika praktizētas arī sporta aktivitātes un rotaļas, kā arī saliedētības spēles. Katru rītu jaunieši iesāka ar rīta rosmi. Tika novadītas arī orientēšanās spēles.

Nometnes pēdējā dienā jaunieši devās ekskursijā uz Rīgas Zoodārzu.

Nometnes pedagogi pateicas cilvēkiem, kas palīdzēja, lai nometne taptu! Paldies arī Vaboles mazās skolas komandai! Paldies bērniem un viņu vecākiem!