Briģenes ezerā ielaisti zandartu mazuļi

1. jūlijā projekta „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Briģenes ezerā tika ielaisti 11000 zandartu mazuļu. Projekta kopējas izmaksas 3300.88 eiro, no kurām Zivju fonda finansējums ir 2937.00 eiro, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 363,88 eiro, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.