DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA SEPTEMBRĪ

Septembris.

– Atļaut L.Spruktam un M.Tolstovam veikt pirts būvniecību, ēkas lit.3 demontāžu s. ”Kubliciški”, Zemgaļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
– Atļaut SIA „Bīstamo atkritumu serviss” veikt biogāzes ražošanas un pārstrādes iekārtas uzstādīšanu „Šakališķi”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „Eko Latgale” veikt nojumes (lit. 002) un dienesta ēkas (lit. 001) nojaukšanu „Izgāztuve Demene”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Šilvānam veikt dārza mājiņas būvniecību „Ļūbaste 1, Nr. 457” Līksnas pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut S.Mineiķim veikt dzīvojamās mājas, garāžas, pirts un saimniecības ēkas būvniecību „Saules stari” Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut VAS „Latvijas valsts ceļi” veikt autoceļa A6 „Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki) un autoceļa P65 „Stropi – Krauja krustojuma rekonstrukciju Teivāni, Naujenes pagastā , Daugavpils novads
– Atļaut SIA „Importex Group” veikt biogāzes elektrostacijas būvniecību „Māras”, Salienas pagastā, Daugavpils novads
– Atļaut K.Andrejevai veikt dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts, garāžas, šķūņa, lapenes būvniecību un dīķa ierīkošanu „Spriguļi-1” Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut A.Natarovam veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību „Lazdiņi”, Kazuleiši, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut M.Šaraņinam veikt dzīvojamās mājas piebūves būvniecību Pilskalnes ielā 43, Ilūkstē, Ilūkstes novadā