DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS-ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI 2009.GADA AUGUSTĀ

Augusts.

– Atļaut LPKS „Sēlijas āres” veikt artēziskā urbuma ar aizsargjoslu ierīkošanu Jaunatnes ielā 1, Eglaines pagastā , Ilūkstes novadā
– Atļaut I.Stepanovam veikt dārza mājiņas būvniecību „Celtnieks, 566” Kalkūnes pagastā, Daugavpils rajonā
– Atļaut M.Viņņickis veikt dzīvojamās mājas, garāžas, saimniecības ēkas būvniecību „Druvas” Stropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut K.Andrejevai veikt dzīvojamās mājas ar garāžu, pirts, garāžas, šķūņa, lapenes būvniecību un dīķa ierīkošanu „Spriguļi-1” Tabores pagastā, Daugavpils novadā
– Atļaut SIA „LatRosTrans” veikt NPS „Skrudaliena” elektroapgādi Vecsalienas pagastā, Daugavpils novadā