DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES IZSNIEGTIE PLĀNOŠANAS – ARHITEKTŪRAS UZDEVUMI PAR 2011.GADA NOVEMBRI

Novembris.

Atļaut SIA „Latgales Krastkalni” veikt putnu novietnes būvniecību „Krastkalni”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Lejas” veikt liellopu novietnes rekonstrukciju „Gobas”, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut S.Audzeram veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Randene – 4, dz.9, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut Z.Antonovai veikt dzīvokļa apkures sistēmas rekonstrukciju Randene – 3, dz.12, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut D.Stoļarovai veikt liellopu novietnes 50 govīm būvniecību „Zemdegas”, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Kudiņam veikt liellopu novietnes un šķūņa būvniecību Jaunatnes ielā 29, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut z/s „Vaivari” veikt kūts un fermas rekonstrukciju par liellopu novietni „Ceriņi”, Mīšteļi, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Kaminskim veikt dīķa ierīkošanu (20×30 m2) „Stropi – 42b”, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut V.Šileinim-Šileiko veikt dzīvojamās mājas un pirts būvniecību „Steigas”, Stropica, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” veikt katlu mājas rekonstrukciju, siltumtrases inženiertīklu būvniecību 18.novembra ielā 414A, Vecstropu ciemā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut E.Ružai veikt pirts (6×6) būvniecību „Druvas”, c. Somugols, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut N.Krupeņičai veikt pirts 35 m2 būvniecību Sadnieku ielā 21, Sadnieki, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut etnosenās kultūras biedrībai „Svaga” veikt cūku fermas rekonstrukciju par zirgu stalli un etnogrāfiska centra centru „Lasenberga – 6”, Tabores pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Trofimovam veikt dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukciju Mednieku iela 5, Višķi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut A.Nikolajevam veikt esošās dzīvojamās mājas demontēšanu, un dzīvojamās mājas būvniecību Krāslavas ielā 26, Višķi, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut M.Kursītim veikt kokaudzētavas žoga būvniecību „Ligzdiņa”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā

Atļaut J.Landenokam veikt dzīvojamās mājas un vasaras mājiņas būvniecību „Mazligzdiņa”, Višķu pagastā, Daugavpils novadā