Ceļa satiksmes negadījumu statistika Daugavpils novadā

Rakstā ir apkopoti dati par ceļu satiksmes negadījumiem (turpmāk tekstā – CSNg) Daugavpils novada pagastos. Pagasti tabulā sakārtoti pēc iedzīvotāju skaita, ar mērķi noteikt, vai pastāv sakarība starp iedzīvotāju un CSNg skaitu. Pēc būtības, jo vairāk pagastā ir iedzīvotāju, jo vairāk ir transportlīdzekļu, līdz ar ko notiek intensīvāka transportlīdzekļu un gājēju kustība, kas arī var izraisīt lielāku negadījumu skaitu.

Tabulā ir apkopoti CSNg dati par pēdējiem 3 gadiem, kas ļauj noteikt CSNg skaita dinamiku. Ailēs Nr.1. ir apkopoti dati par kopējo CSNg skaitu gadā, savukārt ailēs Nr.2 – dati par kopējo CSNg cietušo skaitu. Cietušo personu skaits ļauj noteikt CSNg smaguma pakāpi (cietušo skaits ir gan bojā gājušo, gan viegli un smagi ievainoto kopskaits). Jāmin, ka statistikā ir apkopots tikai Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un tajos cietušo skaits, līdz ar ko reālais CSNg un cietušo skaits var būt mainīgs.

Pirmajā vietā pēc CSNg skaita ierindojas Naujenes pagasts. Kopumā triju gadu laikā Naujenes pagastā izraisīti 155 CSNg, kuros cietuši 40 cilvēki, no kuriem 2 gājuši bojā. Par iemeslu tam var būt ne tikai lielākais novada pagasta iedzīvotāju skaits (aptuveni 21% no kopējā novada iedzīvotāju skaita), bet arī tā ģeogrāfiskais izvietojums. Pagasts ietver sevī divus aukstākās kategorijas autoceļus, A13 un A6, pa kuriem notiek ne tikai intensīva transportlīdzekļu kustība starp lielākajām reģiona pilsētām, bet arī starptautiskā transportlīdzekļu kustība. Diemžēl jāatzīmē, ka CSNg skaits pēdējo trīs gadu laikā šajā pagastā palielinājies.

Otrajā vietā pēc CSNg skaita ierindojas Līksnas pagasts. Lai arī Līksnas pagasts iedzīvotāju skaita ziņā ir aptuveni 4 reizes mazāks, CSNg skaits tajā ir mazāks tikai uz pusi. Arī Līksnas pagastam, līdzīgi kā Naujenei, cauri iet augstākās kategorijas ceļš A6, pa kuru regulāri notiek intensīva transportlīdzekļu kustība. Kaut arī kopējais pagastā izraisīto CSNg cipars ir otrais lielākais novadā, tomēr var secināt, ka izraisītie CSNg pārsvarā nav smagi, jo no 80 CSNg ir cietušas 11 personas, bet vienā gadījumā diemžēl iznākums bija letāls. Savukārt Salienas pagastā notikuši 12 CSNg, kuros bija 10 cietušie un viens bojāgājušais.

Pēc Līksnas pagasta pēc CSNg skaita atrodas uzreiz 4 pagasti – Višķi un Svente, kur triju gadu laikā ir reģistrēti 54 CSNg, tiem seko Skrudalienas pagasts ar 53 un Kalkūnes pagasts ar 52 reģistrētiem CSNg. Jāmin, ka uz Kalkūnes pagasta un Sventes pagasta ceļiem triju gadu laikā dzīvību zaudēja 6 cilvēki, kas ir lielākie rādītāji novadā.

Tabulas pēdējā vietā ierindojās Ambeļu pagasts, kurā pēdējo 3 gadu laikā ir reģistrēti 8 CSNg, no kuriem vienā cieta viena persona. Ambeļu pagastā nav neviena augstākās kategorijas autoceļa, kā arī, sakarā ar pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, ceļu satiksme nav intensīva.

CSNg skaitu dinamikas ziņā jāatzīst, ka sešos novada pagastos CSNg skaits ir palielinājies, vienpadsmit pagastos tas būtiski nav mainījies, un tikai divos, Medumu un Līksnas pagastā, tas ir kļuvis mazāks. Pilnīgi nemainīgs CSNg skaits ir palicis Tabores pagastā. Katru gadu tajā ir bijuši 3 CSNg, bet tie ir kļuvuši smagāki, jo 2016. gadā tajos nebija cietušo, 2017. gadā viens un 2018. gadā jau 3 cietušie. Arī no kopējā CSNg un CSNg cietušo personu skaita var secināt, ka diemžēl situācija ir pasliktinājusies.

Kopumā Daugavpils novadā 3 gadu laikā CSNg cieta 183 personas, no kurām 14 personām šie CSNg kļuva par letāliem.

Šī raksta mērķis nav kādu biedēt vai pārsteigt, drīzāk likt aizdomāties par ceļu satiksmes noteikumu un drošības uz ceļiem ievērošanu. Kaut arī statistika ir vienkārši skaitļi, ir jāatceras, ka aiz katra skaitļa slēpjas cilvēku dzīvības, smagi ievainojumi un milzīgas traģēdijas, nemaz nerunājot par ekonomiskajiem zaudējumiem. Sargiet sevi, un atcerieties, ka jābūt uzmanīgiem neatkarīgi no statistiskajiem datiem, pagasta izmēra vai izvēlētā pārvietošanās ceļa mēroga.

Informāciju sagatavojis:
Edgars Japiņš