Garīgās kultūras mantojuma saglabāšana Višķos

Svētdien, 26.jūlijā, kad Latvijas katoļu dievnamos svinēja iesvētīšanas gadadienu, Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā tika atklāta ceļojošā izstāde “Priesteris  – moceklis Vladislavs Litaunieks“ un skanēja garīgās mūzikas koncerts “Mūzika Debesīm”.

Pagājušais gads bija Latgales priestera mocekļa Vladislava Litaunieka 110. dzimšanas dienas atceres gads, kurā atsākās darbs pie viņa beatifikācijas procesa veicināšanas. Izstādes planšetēs atrodama daudzveidīga informācija par priesteri Vladislavu Litaunieku – novenna viņa godam, pieejama biogrāfija ar fotogrāfijām, cilvēku atmiņu stāsti un liecības par saņemto palīdzību caur viņa aizbildniecību. Izstādes materiāli ir ļoti vērtīgs materiāls, kurš dod priekšstatu par ticības liecinieku dzīves gaitu, kā arī dod iespēju popularizēt sakrālo mantojumu un piesaista uzmanību sabiedrības plašākai auditorijai.

Pēc izstādes atklāšanas notika koncerts, kurā skanēja garīgā vokālā mūzika. Tik tiešām, kā kādreiz kāds ir teicis, ja nebūtu ticības Dievam, uz pasaules netaptu pat ne puse no visskaistākās radītās mūzikas. Kas var būt vēl iedvesmojošāks par lūgšanu Dievmātei – Ave Maria – ko daudzi skaņraži visos gadsimtos ir ietērpuši mūzikā. Koncertā klausītāji dzirdēja gan solo dziesmas, gan duetus. Bija arī dziesmas, ko iedvesmojusi dzeja – kā “Par katru stundu Dievam pateicos”, “Māras zeme”, “Ķeltu vakara lūgšana”. Koncertu noslēdza solo skaņdarbs ērģelēm. Patīkami, ka muzicēja vietējie mūziķi, Špoģu vidusskolas un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas absolventi Agate Jermaļonoka (soprāns), Andris Bižāns (baritons) un Jacinta Ciganoviča (ērģeles ).

Šīs nedēļas sākumā Višķu baznīcu apmeklēja Balbinovas Vissvētās Trīsvienības draudzes ticīgie no Krāslavas novada Indras. Priesteris Vladislavs Litaunieks šajā draudzē kalpoja no 1938. līdz 1941.gadam, pabeidzot dievnama celtniecību, par ko izpelnījās komunistiskā režīma pakalpiņu vislielāko nosodījumu. Priestera Vladislava vadībā pabeigta arī Spruktu dievnama celtniecība Daugavpils novadā. Ticīgie no Indras sirsnīgi lūdzās pie priestera mocekļa kapa, tika nolikti ziedi Latvijas karoga krāsās. Ļoti aizkustinošs moments bija, kad uz priestera kapa tika uzbērta sauja zemes no viņa būvētās Balbinovas baznīcas dārza.

Tikai tautai, kura izzina un apzinās savu vēsturisko pagātni, ir nākotne.

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis