Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai

Nolikums

NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti 20.10.2016.)

Uzmanību: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 07.11.2016. pl.11.00.

Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 29.09.2016
Identifikācijas numurs: DND 2016/16
Iepirkuma stadija: Pabeigts