Elektroenerģijas piegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Nolikums

Izsludināts: 05.04.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/06
Iepirkuma stadija: Pabeigts