Ārējo ekspertu pakalpojumu veikšana ENPI finansētā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 monitoringam

Nolikums

Izsludināts: 03.04.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/8/ENPI
Iepirkuma stadija: Pabeigts