”Jauniešu māja” vienkāršota rekonstrukcija, Daugavas ielā 2, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Nolikums
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Izsludināts: 09.10.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/27
Iepirkuma stadija: Pabeigts