Izsludināts: 13.07.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/23/ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts