Ieteikumi bibliotēkām ārkārtas situācijas apstākļos vīrusa COVID-19 ierobežošanai

Sagatavotājs: Kultūras ministrija un LNB Bibliotēku attīstības centrs

Pakalpojumu sniegšana klātienē

 • Izvērtēt bibliotēkas klātienes pakalpojumu sniegšanu, ņemot vērā Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu mērķi – ierobežot vīrusa COVID-19 izplatīšanās iespējas;
 • Ja bibliotēkas klātienes pakalpojumi tiek sniegti, ieteicams ierobežot lasītavu izmantošanu, nodrošinot grāmatu izsniegšanu un saņemšanu;
 • Ja bibliotēkas klātienes pakalpojumi tiek sniegti, aicināt skolēnus atturēties no brīvā laika pavadīšanas bibliotēkā;
 • Izvērtēt iespēju jaunāko periodiku, kas ir pieejama tikai lasītavā, uz ārkārtējās situācijas laiku izsniegt lasītājiem uz mājām;
 • Atteikties no publisku pasākumu organizēšanas – arī, ja prognozētais dalībnieku skaits ir mazāks par 200 cilvēkiem;
 • Ja publiski pasākumi tiek organizēti – veikt dalībnieku reģistrāciju atbilstoši Datu valsts inspekcijas vadlīnijām;
 • Datoru lietošanu, e-pakalpojumu izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus organizēt individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības;
 • Iegādāties roku dezinfekcijas līdzekļus ne tikai darbiniekiem, bet arī apmeklētājiem, izvietojot tos bibliotēkā;
 • Nodrošināt durvju rokturu, darba virsmu un datoru regulāru dezinfekciju.

Informācija par vīrusu COVID-19 un ārkārtas stāvokli

Informācija par bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem

 • Bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos ievietot informāciju par bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, ja tādi ieviesti.
 • Sagatavot un ievietot bibliotēkas tīmekļvietnē un sociālajos medijos informāciju par bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, t. sk. par citu bibliotēku pakalpojumiem, piemēram, Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku, “3td e-grāmatu bibliotēku”.
 • Ja bibliotēka tiek slēgta, informēt lietotājus par grāmatu nodošanas termiņu automātisku pagarināšanu.

Saziņai:

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa tālr.67330223 linda.langenfelde@km.gov.lv

LNB Bibliotēku attīstības cents tālr.67716053, evija.vjatere@lnb.lv