Izdots rīkojums par rīcību ārkārtas situācijā Daugavpils novadā

13. martā Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika izdeva rīkojumu par rīcību ārkārtas situācijā, pamatojoties uz Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumu  Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

1. Daugavpils novada pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, domes struktūrvienībām:

1.1. stingri izpildīt  Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;

1.2. atcelt visus publiskos pasākumus, t.sk. konkursus, konferences , kursus, pašdarbības kolektīvu mēģinājumus,  pulciņu un sporta komandu nodarbības, seminārus, mācību un citas ekskursijas, sapulces ar iedzīvotājiem;

1.3. maksimāli ierobežot cilvēku koncentrāciju publiskās telpās, izskatīt iespējas klātienes pakalpojumus sniegt attālināti.

1.4. regulēt apmeklētāju  plūsmu, lai samazinātu apmeklētāju tiešus kontaktus savā starpā un ar iestāžu darbiniekiem;

1.5. nodrošināt publiskās telpas ar  dezinfekcijas līdzekļiem un īpaši rūpīgi tīrīt visas virsmas, kam pieskaras ar rokām liels skaits cilvēku.

2. Pagastu pārvalžu vadītājiem:

2.1.  ierobežot iedzīvotāju apkalpošanu   bibliotēkās klātienē;

2.2. sniegt visu nepieciešamo palīdzību sociālajiem darbiniekiem , izpildot Ministru kabineta rīkojumu.

RĪKOJUMS