Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes sākotnējam izvērtējumam:

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Latgales reģionālajā vides pārvaldē Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV-4601, elektroniski latgale@vvd.gov.lv