Ir iznācis jaunais “Daugavpils Novada Vēstis” numurs

Ir iznācis informatīvā izdevuma “Daugavpils Novada Vēstis” maija/jūnija numurs.

Šajā numurā lasiet

  • Godpilnais pienākums – būt par vecākiem. Intervija ar audžugimeni Tatjanu un Vitāliju Barinoviem;
  • Vēlēšanu rezultāti Augšdaugavas novadā;
  • Ņems aizņēmumu bibliotēkas pārbūvei Kraujā;
  • Piešķirs līdzfi nansējumu ēkas energoefektivitātei Kalkūnes pagastā;
  • Lasījumos tiešraidē izskanēs 1941. gadā izvesto cilvēku vārdi;
  • Ezeru krastu apsaimniekošanā jāievēro likumdošanas prasības;
  • Uzsāks īstenot virkni ezeru projektu;
  • Atklāts jauns tūrisma objekts – Slutišķu gravu taka.

Visu numuru lasiet šeit.