Pasākumi Daugavpils novadā. 11.-17. jūnijs

No 11. jūnija virtuālā izstāde “1941. gada 14. jūnijs tautas atmiņā un literatūrā”, Naujenes tautas bibliotēkas emuārs http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com; No 11. jūnija Naujenes tautas bibliotēkas literārā izstāde (dažādu avotu un resursu apskats), Naujenes tautas bibliotēkas emuārs http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com;

13. jūnijs plkst. 10.30 Sv.Mise un aizlūgums par represētajiem  Višķu katoļu baznīcā, plkst. 20.00 instalācija “Piemiņas gaismu dārzs” veltīts 1941.gada 14. jūnija deportācijās cietušajiem un nomocītajam priesterim V.Litauniekam, Višķu katoļu baznīcas dārzs;

14. jūnijs plkst. 10.00 tiešsaistē nodarbība “Sagatavošanās dzemdībām”Jauno un topošo māmiņu skolas nodarbības ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros;

14.-21. jūnijs tematiskā izstāde “Aizvestie. Neaizmirstie 1941” , Demenes pagasta bibliotēka;

14.-30. jūnijs tematiskā grāmatu izstāde “Aizvestie..”, Laucesas pagasta bibliotēka;

14.-30. jūnijs tematiskā izstāde “Aizvestie. Deportācijas atceroties”, Sventes pagasta bibliotēka;

14.–30. jūnijs virtuālā izstāde “Skrindu dzimtas muzejam – 25, Skrindu dzimtas muzeja krājums”, Skrindu dzimtas muzeja Facebook vietne

https://www.facebook.com/skrindumuzejs/;

14. jūnijs no plkst. 11.00 piemiņas pasākums  “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 1941.gada 14.jūnija deportācijām”, Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdu lasīšana, video tiešraide no DNKC “Vārpa”;

14. jūnijs plkst. 11.00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, veltīta 1941.gada 14. jūnija deportācijām, Višķu stacija (no Dubnas pag. puses);

14. jūnijs plkst. 11.00 piemiņas brīdis 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem Demenes pagasta iedzīvotājiem “Aizvestie. Neaizmirstie.” pie pagasta pārvaldes ēkas Demenes un Kumbuļu ciemā;

14. jūnijs plkst. 11.00 Dievkalpojums un ziedu nolikšana pie pieminekļa “20.gs.cietušajiem kalupiešiem un deportācijas upuriem” Kalupes katoļu baznīcā, plkst. 13.00 rožu  stādīšana Baiku dzimtas mājās “Strēlnieki” Stūrīšos;

14. jūnijs plkst. 11.00 “Tiem, kas aizgāja un…” piemiņas brīdis par 1941. gada izsūtītajiem un ziedu nolikšana uz izsūtītās Annas Bebris (16.03.1901.-

27.10.1990.) kapa vietas, Mīšteļu kapi Līksnas pagastā;

14. jūnijs plkst. 11.00 Piemiņas brīdis veltīts 1941. gada 14. jūnija deportācijām “Aizvestie. Neaizmirstie.” Silenes ciema centra laukums;

14. jūnijs plkst. 11.00 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem  veltīts pasākums  – piemiņas sēru bērza stādīšana, Vaboles pagasts;

14. jūnijs plkst. 11.00 piemiņas brīdis, ziedu nolikšana, veltīta 1941. gada 14. jūnija deportācijās cietušajiem, pie bijušās pagasta ēkas Tartakā, Salienas pagasts;

15.-25. jūnijs bērnu un jauniešu zīmējuma konkursa “Pavasaris manās plaukstās” izstāde, Medumu pagasta pārvaldes vestibils.

Kultūras pasākumi visu jūniju:

Izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra fondiem

P.Martinsons “Maisveidīgie”, DNKC “Vārpa” skatlogi;

Dzintras Žvaginas fotogrāfiju izstāde “AIZLOGA”, Raiņa mājas logi Berķenelē;

Tautas fotostudiju “Ezerzeme – F” fotogrāfiju izstāde “Rainis un fotogrāfija”, Berķeneles dārza lapene;

A.Geriņas rakstaino tekstiliju mandalu izstāde, Skrindu dzimtas muzeja Kulinārā mantojuma virtuves logi;

V.Zeiles tēlniecības darbu un fotogrāfiju izstāde muzeja logos, Naujenes Novadpētniecības muzejs;

Personību dzīvesstāsti (ārtelpas izstāde), Naujenes Novadpētniecības muzejs.

Vasaras pastaigu taka “Ieraugu vērtīgo un neparasto Vaboles parkā”, Vaboles pagasta parks.