Izsole: valsts nekustamais īpašums “Asie Stūri”

Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts nekustamo īpašumu “Asie Stūri”, Vaboles pagastā,Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 3400.00, nodrošinājums EUR 340.00, izsole 12.09.2019. plkst. 13-00.Pieteikšanās līdz 29.08.2019. plkst. 16-00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma parpirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.