Jaunieši forumā mācījās būt sabiedriski aktīvi

21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums “Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”. Jaunieši aktualizēja skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācījās motivēt citus jauniešus darboties pašpārvaldēs. Forumā tika popularizēta skolēnu pašpārvalžu darbības labākā pieredze un apzināti problemātiskie aspekti un risināmie jautājumi darba pilnveidei.

Šogad dalībai forumā atsaukušies teju 60 Latgales izglītības iestāžu pārstāvji no 18 pašvaldībām. Forumā bija pārstāvētas 33 Latgales reģiona vidusskolas, 13 pamatskolas, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī koledžas, tehnikumi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas.

Vairāk nekā 230 foruma dalībnieku vidū bija 33 skolēnu pašpārvalžu prezidenti, 16 viceprezidenti, 18 ministri, kā arī skolu direktori, viņu vietnieki, pedagogi un pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti.

Uzrunājot foruma dalībniekus, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis vilka paralēles starp pašvaldību un skolēnu pašpārvaldi, jo gan izglītības joma, gan pašvaldības stāv reformas priekšā. Viņš vēlēja jauniešiem radoši pavadīt laiku forumā un gūt jaunas zināšanas.

Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis jauniešiem nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita vēstuli, kurā prezidents novēlēja foruma dalībniekiem būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties sabiedriski aktuālu jautājumu risināšanā, un lai forumā piedzīvotā domu apmaiņa kalpotu par iedvesmu turpmāk aktīvi līdzdarboties valsts attīstībā. Video sveicienu jauniešiem bija atsūtījusi Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde, kura pieciem aktīvākajiem foruma dalībniekiem dāvāja iespēju doties uz Briseli. Viņu vidū ir arī Silenes pamatskolas skolēns Edvards Nikolajenkovs.

Forumā piedalījās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kura uzrunāja jauniešus latgaliski un aicināja šo valodu saglabāt. Ministre uzsvēra, ka izglītības ministrijai šogad ir daudz izaicinājumu. Šobrīd ministrija strādā pie jaunatnes politikas pamatnostādnēm un sporta politikas pamatnostādnēm, bet apjomīgākais dokuments ir izglītības pamatnostādnes un prasmes 2021.—2027. gada periodam. Ministre aicināja šajā procesā aktīvi iesaistīties arī skolēnu pašpārvaldi kopā ar skolotājiem.  

Sakarā ar jauno kompetenču pieeju, kas tiks ieviesta skolās no 2020. gada 1. septembra, ministre uzdeva jauniešiem divus mājasdarbus. Turpmāk daudz lielāka uzmanība tiks veltīta vecāku atbildībai izglītības procesā, šonedēļ IZM skata pirmo redakciju līgumam ar vecākiem. Šādi līgumi starp skolu un vecākiem tiks slēgti jau no šī gada septembra, tajā būs precīzi atrunāta skolēnu un vecāku atbildība, tiesības un pienākumi. Ministre aicināja jauniešus runāt ar saviem vecākiem, iedvesmot viņus, panākt, lai viņi līdzdarbojas izglītības procesā. Tāpat viņa aicināja jauniešus iedrošināt skolotājus sekot līdzi laikmeta tehnoloģijām un palīdzēt viņiem tās apgūt.    

Foruma laikā ministre tikās ar Latgales pedagogiem un pārrunāja jautājumus, kas skar kompetenču pieejas uzsākšanu vidusskolās no 2020. gada 1. septembra un kā tas ietekmēs izglītības kvalitātes nodrošinājumu atkarībā no apmācāmo skaita, jauno pedagogu programmu “Mācītspēks”, pieejamajām atbalsta programmām un citiem jautājumiem, kuri patlaban aktuāli pedagogiem.

Jauniešus forumā uzrunāja arī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītājs Andris Kužnieks, Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pieredzē dalījās jaunatnes jomas speciāliste Anna Īviņa un Rīgas skolēnu domes konsultante Brigita Medne.

Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis bijis patīkami pārsteigts par jauniešu negaidīti lielo interesi piedalīties forumā. Daudzas skolas pieteikušās pēdējā brīdī, kad reģistrācija jau bija beigusies. Viņš uzsver, ka šādu forumu mērķis ir jauniešiem dalīties savā pieredzē un iemācīties ko jaunu. Pēc pagājušā gada foruma no skolēniem saņemti 68 ieteikumi Latgales plānošanas reģiona rīcības plānam, kurā iekļauta arī jauniešu sadaļa. O. Zugickis atzīst, ka tas ir labs bāzes stūrakmens, uz ko var atsaukties un rīkot nākamās aktivitātes.

Foruma laikā jauniešiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas, darbojoties dažādās darba grupās, piemēram, uzklausīt ekspertu padomus par spēju sevi motivēt darboties, sadarbību ar pašvaldībām, brīvprātīgo darbu, jauniešu iespējām Eiropā, projektu rakstīšanu, mācību uzņēmumiem skolā, pašpārvalžu sadarbības iespējām un daudzām citām tēmām.  

Darba grupas “Ideālais atbalsts skolēnu pašpārvaldēm. Ar pašvaldību uz “Tu”” vadītājas Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina un jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča atzīst, ka liela nozīme darbā ar jaunatni ir arī pašvaldībai. Olesja Ņikitina uzsver, ka jauniešiem ir ļoti svarīga komunikācija, tāpēc šāds forums ir laba iespēja jauniešiem komunicēt ar pašvaldības pārstāvjiem, diskutēt un jautāt. Skolu pašpārvalžu dalībnieki ir novada jaunieši, ar kuriem tiek strādāts ikdienā un kuri iesaistīti ne tikai skolas, bet arī novada pasākumos. “Mūsu novadā ir apstiprināta un tiek īstenota jaunatnes politikas attīstības stratēģija līdz 2024. gadam, kur gandrīz katrā prioritātē ir ierakstīta skolu pašpārvalde, skolēns. Tāpēc uzskatu, ka mūsu novada jaunieši ar pašvaldību tiešām ir uz “tu”,” teica Olesja Ņikitina. Viņa pauda cerību, ka jaunieši forumā aizgūto vēlāk varēs ieviest savu skolu pašpārvalžu darbā, lai to aktivizētu un pilnveidotu.”

Galvenokārt skolēnu pašpārvaldes darbojas visās novada vidusskolās, taču tās ir arī dažās pamatskolās. Milāna Loča pastāstīja, ka ik gadu pašpārvaldēm tiek plānotas dažādas aktivitātes, piemēram, erudītu konkursi, kuros jaunieši uzzina daudz interesanta par savu novadu un citām tēmām. Beidzamos gados tiek rīkotas arī apmācības skolu pašpārvalžu līderiem, piemēram, pērn tādas notika mācību bāzē ”Ilgas”, piedaloties dažādiem ekspertiem. Šajās apmācībās jaunieši smēlās pieredzi skolas pašpārvalžu darbā ne tikai novada, bet arī valsts mērogā. “Arī šogad mēs plānojam aktivitātes, kas saistītas ar skolu pašpārvaldēm, rīkosim viņiem apmācības. Īstenībā rīkosim daudz un dažādas aktivitātes, būs gan apmācības skolu pašpārvaldēm, gan skolu pašpārvalžu koordinatoriem, gan darbnīcas par projektu rakstīšanu, kur jaunieši varēs piedalīties mūsu projektu konkursos,” pastāstīja Milāna Loča. Viņu priecē, ka kopš pagājušā gada skolu administrācija daudz vairāk sākusi uzticēties skolēnu pašpārvaldēm.  

Iegūt jaunas zināšanas forumā ieradās arī Špoģu vidusskolas pašpārvaldes viceprezidente Santa Seile un Sventes vidusskolas pašpārvaldes prezidente Aina Zubrova. Jaunietes atzīst, ka vēlas dzirdēt jaunu pieredzi un gūt idejas, kas palīdzētu uzlabot skolēnu ikdienu viņu mācību iestādēs. Santa uzskata, ka Daugavpils novada jaunieši ir ļoti aktīvi un pēc iespējas iesaistās visos pasākumos.

Forumu rīkoja Latgales plānošanas reģions (LPR) un biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu, ar Kultūras ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā finansiālu atbalstu.