Kalkūnes pagastā ieklās melno segumu 2,5 km garumā

Projekta ietvaros tiks veikta grants seguma nomaiņa uz melnā asfalta segumu ceļa posmam “Aveņi – d/s Daugava” – 1,11 km un ceļa posmam “Ainavas – Mičurinietis”  –  1,43 km garumā.

Ceļa posmi nodrošina piekļuvi relatīvi blīvi apbūvētai saimnieciski aktīvai piepilsētas teritorijai, kā arī apkalpo trīs dārzkopības kooperatīvus: “Mičurinietis”, “Daugava” un “Celtnieks”.

Autoceļi tiek izmantoti uzņēmējdarbībai, sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem. Tie ir iekļauti  skolēnu pārvadājumu maršrutā, tāpat tos izmanto atkritumu apsaimniekošanai, kā arī citu sabiedriski nozīmīgu pakalpojumu sniegšanai.

Ceļš “Ainavas-Mičurinietis” ir Daugavpils pilsētas Kieģeļu ielas turpinājums, pa kuru iet pilsētas sabiedriskā autobusa maršruts līdz dārzkopības kooperatīviem. Ceļš “Aveņi – d/s Daugava” piekļaujas valsts autoceļam V695 “Daugavpils-Birkineļi-Smeline”, pa kuru ir iespējama iebraukšana dārzkopības kooperatīvos nogriežoties no valsts ceļa.

Projektā iekļauto autoceļu izmantošanas augstā sezonālā intensitāte nosaka nepieciešamību pēc ikgadējām papildus investīcijām šo grants ceļu uzturēšanai ekspluatācijai atbilstošā stāvoklī.  Projekta realizācija būtiski paaugstinās satiksmes dalībnieku drošību un uzlabos iedzīvotāju sadzīves sanitāri higiēniskos apstākļus.

Projekta realizācija nodrošina  ilgtspējīgu risinājumu transporta infrastruktūras pilnveidošanā, vienlaikus atslogojot grants seguma ceļu uzturēšanai izmantojamos resursus, līdz ar to radot priekšnoteikumus šo ceļu uzturēšanas līmeņa celšanai.

Ceļa posma seguma ieklāšanas izmaksas sastāda 336 897 eiro.