LBB Latgales novada nodaļas konference “Pašizglītība personības attīstībai”

14. maijā tiešaistē notiks Latvijas bibliotekāru biedrības Latgales novada nodaļas konference “Pašizglītība personības attīstībai”. Paralēli teišaistei konference tiks translēta Latvijas bibliotekāru  biedrības facebook profilā. To atbalsta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programma, Latvijas bibliotekāru biedrība un Ludzas novada pašvaldība.
Mūsdienu bibliotekāram jābūt elastīgam, jāprot tikt galā ar dažāda spektra problēmām. Tas nozīmē, ka bibliotēkas darbiniekam jāzin kā palīdzēt gan vietējiem cilvēkiem, gan ieceļotājiem, jāprot komunicēt ar dažādu sabiedrības slāņu pārstāvjiem. Pašlaik laukos bibliotēka ir vienīgā iestāde, kur jebkurš cilvēks var atrisināt lielāko daļu savu vajadzību bez maksas: izglītībā, brīvā laika pavadīšanā, savstarpējā komunikācija, dažādu dzīves praktisko situāciju atrisināšana (piemēram, rēķinu nomaksa) u.c.  Tas nozīmē, ka bibliotēkas darbiniekiem nemitīgi jāattīsta sava personība un jāapgūst ne tikai tradicionālās profesijas iemaņas, bet arī jāiegūst daudz plašākas zināšanas, kas veicinās labākus darba rezultātus.
Latvijas bibliotekāru biedrība, izsludinot  2021. gada Bibliotēku nedēļu, aicina izmantot Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) ieteikto tēmu “Darīt neticamo!”. Aptaujā par bibliotēku nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kuru bija veikusi EBLIDA, bija akcentēta bibliotēku mūžiglītības, lasīšanas paradumu attīstības, sabiedrības integrācijas, kā arī pilsoniskuma veicināšana, demokrātiskās un ilgtspējīgas sabiedrības attīstības loma.

Lai mudināt bibliotekārus darīt neticamo, kā arī veicināt Latgales bibliotēku darbinieku radošumu ir paredzēts sarīkot Latvijas bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas konferenci. Tās pirmajā sesijā ir pieaicināti divi lektori. Starptautiskā līmeņa koučs N.Kravalis palīdzēs strukturēt mācīšanās procesu, saprast kā to padarīt efektīvāku un kā no plašā mūsdienu piedāvājuma izvēlēties efektīvāko un lietderīgāko sev. Publisko lekciju vadītājam A.Arnicānam ir vairāku gadu pierdze darbam ar klientiem dažādas nozarēs, t.sk. pašvaldībās. Viņa piedāvātā meistarklase palīdzēs bibliotēku darbiniekiem izvērtēt gadiem veidojušos profesionālos ieradumus, atbrīvoties no novecojušiem standartiem un motivēs veidot jaunus ieradumus, kas dos iespēju gudrāk izmantot kā profesionālos tā arī cilvēciskos resusrus.

Otrajā konferences sesijā tiks runāts par Latvijas bibliotekāru biedrības Sekciju aktivitātēm. Pieredzē dalīsies  Jauno speciālistu, Bibliotēku mārketinga un Bērnu un skolu bibliotēku sekciju darba vadītājas.

Konference būs skatāma 14. maijā plkst 10.00 tiešsaistē, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Facebook profilā https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba/

Programma