Izveidotas Augšdaugavas novada pašvaldības domes pastāvīgās komitejas

8. jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika apstiprinātas domes pastāvīgās komitejas: finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā, sociālo un veselības jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā, tautsaimniecības komiteja 9 locekļu sastāvā un attīstības komiteja 9 locekļu sastāvā.

Finanšu komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsArvīds Kucins
Komitejas locekļiAivars Rasčevskis („Daugavpils novada partija”),
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Reinis Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētājsJānis Belkovskis
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Dainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Sociālo un veselības jautājumu komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsAleksejs Mackevičs
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA),
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Dainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Tautsaimniecības komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsMaigurs Krievāns
Komitejas locekļiJānis Belkovskis („Daugavpils novada partija”),
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”),
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada partija”),
Aivars Rasčevskis („Daugavpils novada partija”),
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA),
Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA),
Dainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Attīstības komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsVitālijs Aizbalts
Komitejas locekļiArvīds Kucins („Daugavpils novada partija”),
Jānis Belkovskis („Daugavpils novada partija”),
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”),
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada partija”),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).