Konkurss Kalupē “Siena zārdi Jāņu nakts noskaņās”

  • Siena zārdam jābūt pareizi saliktam un noformētam Jāņu nakts noskaņās;
  • 19. jūnijā no plkst. 12.30-16.00 siena zārdu konkursa izvērtējums;
  • siena zārdu konkursa dalībnieku apbalvošana pie Kalupes pagasta ēkas plkst. 16.00;
  • 23.jūnijā no plkst. 22.00  Kalupes ezerā peldošais uguns plosts vēstīs vasaras saulgriežu atnākšanu