NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS

Skolas iela 17, Nīcgales pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5463
Vadītāja Aina Stikāne
Tālr. 29177299
Fakss: 65471145
E-pasts: ainastikane2@inbox.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:
otrdien  9-12.00
piektdien  13.00- 15.00

Nīcgales pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls

VPDK “Lakši”

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr. 29158591
E-pasts: saule.a@inbox.lv

Bērnu deju kopa

Vadītāja: Aija Daugele
Tālr. 29158591
E-pasts: saule.a@inbox.lv

Folkloras kopa “Neicgalīši”

Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca
Tālr. 28853445
E-pasts: zanneta11@inbox.lv

Sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes”

Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca
Tālr. 28853445
E-pasts: zanneta11@inbox.lv

Amatierteātris “Kvēlošās sirdis”

Vadītāja: Dace Skutele
Tālr. 28608141
E-pasts: skuteledace@inbox.lv

Līnijdeju grupa “Rodeo”

Vadītāja: Rudīte Grosberga
Tālr. 26420435
E-pasts: ruditestikane@inbox.lv