”Latvijas valsts meži” izbūvē jaunu ceļu Līksnas pagastā

Līksnas pagastā, Dienvidlatgales reģiona Nīcgales meža iecirknī, tika izbūvēts jauns grantēts meža autoceļš.

Būvniecības ierosinātājs: AS “Latvijas valsts meži”.

Ceļa garums ir 1,435 km, tā garumā tika izveidotas caurtekas, kā arī grāvjos uzklāja šķembu kārtu.

Būvdarbus veica uzņēmums SIA “Meliors Krauja”.

Meža autoceļa būvniecības kopējās izmaksas ir 114 302 eiro, ko sedz pats uzņēmums.