Leonīda Baulina grafikas darbu izstāde “Reminiscences”

Leonīds Baulins (1945-2002).

Grafikas darbu izstāde “Reminiscences”.

27.05. – 15.10.2019.

Daugavpils novada Kultūras centrs, Baltā zāle, Dobeles ielā 30, Daugavpilī.

Nav nejauši, ka izstāde ir organizēta šajā laikā un šajā vietā: 25.maijs ir mākslinieka dzimšanas diena, bet 2002.gada 2.jūnijs – ir pēdējā dzīves diena. Tāpat Daugavpils novada Kultūras centrs allaž ir bijis māksliniekam tuva vieta – proti, Atmodas laikos ,p.gs. 80 – tajos gados Daugavpils rajona Kultūras nodaļa (vad. A. Cvetkova) iniciējusi un organizējusi, tagad nu jau vēsturisko, akciju – Daugavpils mākslinieku plenēru plānotās Daugavpils HES būvniecības teritorijā appludināšanai paredzēto Daugavas upes krastu iemūžināšanu mākslas darbos. Tāpat mākslinieka dzīves laikā ir bijusi cieša radoša sadarbība ar Daugavpils rajona kultūras iestādēm. Mākslinieks ir bijis dedzīgs Latgales dabas entuziasts.

Izstādē ir eksponēta neliela daļa no 2014.g. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (DMRMC) eksponētām grafikām no ģimenes arhīva, ko L.Baulins darinājis p.gs. 80- tajos gados.

Īpaša pateicība DMRMC, kurš, 2014.gadā eksponējot L.Baulina grafikas, tās ir ierāmējis savos rāmjos, dāvinot tos mākslinieka ģimenei.