Līksnas pagasta jauniešiem vasara iesākās ar nometni “Teātra skola”

Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena”, pateicoties Daugavpils novada jaunatnes projekta “Attīsti sevi” finansiālajam atbalstam, no 3. līdz 6. jūnijam organizēja dienas nometni “Teātra skola”. Tajā piedalījās 20 Līksnas pagasta jaunieši. Šīs nometnes mērķis bija organizēt dienas nometni, kurā tiek veicinātas jauniešu radošās spējas, pielietojot neformālās izglītības metodes. Nometne norisinājās četras dienas.

Pirmajā nometnes dienā “Skatuves runa”, “Stils un make-up” vieslektors, Daugavpils teātra aktieris Egils Viļumovs jauniešiem pastāstīja un iepazīstināja ar svarīgākajiem noteikumiem, runājot publikas priekšā, kā arī ar stila un veiksmīga make-up pamatiem.

Otrajā nometnes dienā “Aktiermeistarība” vieslektors, Daugavpils teātra aktieris Māris Korsiets ļāva mazliet ieskatīties teātra aizkulisēs, jaunieši varēja iejusties aktieru tēlos, paši sacerēt īsus skečus par noteiktu tēmu, tos prezentēt arī pārējiem.

Trešajā nometnes dienā “Skatuves kustība”, vieslektore, Daugavpils teātra deju trupas dejotāja Anna Blakunova jauniešus izkustināja un palīdzēja atbrīvoties, vairāk iepazīt sevi un paļauties uz citiem, kā arī dienas gaitā kopīgi iemācījās deju, kas tika prezentēta nometnes noslēdzošajā dienā.

Pēdējā nometnēs dienā jauniešiem bija iespēja izvēlēties dažādas latviešu tautas pasakas un tās inscenēt. Noslēguma dienā visiem tika pasniegti apliecinājumi par dalību nometnē.

Lielu paldies vēlamies teikt Līksnas pagasta pārvaldei par atbalstu, īpašu paldies Valentīnai Korsietei un Elvīrai Vorošenai, kā arī brīvprātīgajiem jauniešiem par palīdzību nometnes plānošanā un organizēšanā.

Informāciju sagatavojusi:
Līksnas pagasta jauniete Linda Podniece

Foto:

Zane Ozola