Maina Medumu internātpamatskolas nosaukumu

Ar 2019. gada 1. augustu stāsies spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likuma 51. pantā, kas paredz, ka no Izglītības iestāžu reģistra tiks izslēgts internātpamatskolas nosaukums. Sakarā ar šiem grozījumiem, Daugavpils novada domes sēdē deputāti nolēma mainīt Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādes nosaukumu no “Medumu internātpamatskola” uz “Medumu speciālā pamatskola”. Līdz ar nosaukuma maiņu, apstiprināts arī Medumu speciālās pamatskolas nolikums jaunā redakcijā. 10 dienu laikā pēc nosaukuma apstiprināšanas, tiks iesniegti nepieciešamie dokumenti attiecīgu grozījumu veikšanai reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā.

Medumu speciālā pamatskola ir vienīgā iestāde Daugavpils novada teritorijā, kas īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Skola mācību gada laikā nodrošina izglītojamajiem arī internāta pakalpojumus. Šobrīd Medumu speciālajā pamatskolā mācās 82 audzēkņi. Uz skolas bāzes darbojas arī struktūrvienība “Kalkūni”, kas atrodas Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni”,  kurā izglītība tiek nodrošināta 21 audzēknim.