Noslēdzies projekts LOCAL FOODS

Ir noslēdzies projekts “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā” (LOCAL FOODS), kura mērķis ir mudināt attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, nodrošināt vietējo produktu izstrādi un pārdošanu tieši no ražotājiem  patērētājiem. Projektu realizēja divi partneri: vadošais partneris –  Lietuvas Zemnieku savienības Zarasu nodaļa un partneris Latvijā – biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā. Projekts tika īstenots Latgalē – Krāslavas un Augšdaugavas novadā un Rēzeknē. Projektā piedalījās 14 Augšdaugavas novada uzņēmēji.

Abu projekta īstenotāju teritorijās ir nodarbinātības iespēju trūkums un zems iedzīvotāju ienākumu līmenis. Šajos pierobežas reģionos – Latgales pierobežā un Utenas apriņķī – laba alternatīva esošās situācijas uzlabošanai ir pašnodarbinātība un līdzdalība vietējā pārtikas produktu tirgū, attīstot tā sauktās īsās pārtikas piegādes ķēdes: ražošana, popularizēšana, pārdošana un piegāde.

Veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem un dažādojot ēdienkartes, akcentējot tieši vietējo produktu izmantošanu, ēdināšanas uzņēmumiem tika organizētas vairākas apmācības ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem un pavāriem. Tajās tika aptvertas vairākas aktuālas un svarīgas tēmas: piena produktu izmantošana ēdienu gatavošanā, putnu gaļas ēdienu pagatavošana, gaļas ēdienu pagatavošana, vegānie un veģetārie ēdieni.

Tika rīkoti vairāki semināri. Viens no tiem bija veltīts mārketinga jautājumiem, kas ir svarīgi katram uzņēmumam. Citā seminārā tika runāts par ēdināšanas iestāžu ikdienas darba organizēšanu, pielāgošanos pasaulē notiekošajam, kā arī par aprīkojumu un produktu kvalitāti. Trešais seminārs tika organizēts par ārstniecības augu un garšaugu pārstrādi.

Lai uzlabotu vietējo restorānu, kafejnīcu un citu ēdināšanas iestāžu darbu, projekta ietvaros tika piesaistīts savas jomas profesionālis, šefpavārs Tomass Godiņš. Viņš ar lielu atsaucību un degsmi vadīja apmācības, kā arī konsultēja 10 ēdināšanas uzņēmumus. Konsultācijās tika diskutēts par ēdienkarti, galda klājumu, darbu ar klientiem un savu komandu, kā arī par aktualitātēm pavārmākslā.

Projekta ietvaros starptautiskajos konkursos “Latgales reģiona un Utenas apriņķa vietējās produkcijas ēdiens” un “Latgales un Utenas pierobežas reģionu vietējais produkts” piedalījās dalībnieki gan no Latgales, gan Utenas apriņķa. Konkursu mērķis ir aktualizēt un pievērst uzmanību vietējiem produktiem, kurus izmantojot, var radīt unikālas garšas ēdienus.

Sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” tika rīkotas vietējās produkcijas degustācijas ar mērķi veicināt sadarbību starp vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem. Vietējās produkcijas komplektus, kuru sastāvā bija pašcepta maize, mājas cietais siers, mājas kūpinājumi, zāļu tējas, medus, skābēti kāposti un mājas vīns, saņēma konkursa “Latgales reģiona un Utenas apriņķa vietējās produkcijas ēdiens” uzvarētāji un dalībnieki, kā arī konsultāciju dalībnieki.

Tika rīkoti divi festivāli: “Tējas festivāls” Krāslavā un “Grūbu festivāls” Rēzeknē, notika vietējo zemnieku tirgi Utenas apriņķī Lietuvā. Latgalē diemžēl nē, jo tirgu organizēšana 2021.gada nogalē bija aizliegta un noteikumi nesaprotami un neprognozējami.

Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem pārdot savus produktus, vietējo Latgales produktu ražotāju un ēdināšanas uzņēmumu vajadzībām iegādāta šujmašīna logo un citu mārketinga materiālu izšūšanai, vakuumēšanas iekārtas, skatuves, teltis un mēbeles un Utenas ražotāji – ēdiena pārvadāšanas furgonu atbilstoši higiēnas normu prasībām.

“Projekta rezultātā ir saņemts milzum labas atsauksmes un paveiktā pozitīvs novērtējums. Tas dod motivāciju jauniem izaicinājumiem un darbiem, lai mūsu uzņēmējiem veidotos vēl lielāka produktu pievienotā vērtība, līdz ar to rastos arī peļņa un gūtos gandarījums!”, lepni uzsver projekta koordinatore Latvijā Ilze Stabulniece.

Projektu Nr.LLI-416 “Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā” (LOCAL FOODS) līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. ERAF finansējums: 187459,00EUR. Projekta mērķis – mudināt attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, nodrošināt vietējo produktu izstrādi un pārdošanu tieši no ražotājiem  patērētājiem.