Novadā var saņemt pabalstus bērnu izglītības procesa nodrošināšanai

Daugavpils novada domes Saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā” nosaka vienreizējā pabalsta mācību līdzekļu iegādei un pabalsta skolēnu ēdināšanas apmaksai piešķiršanas kārtību.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei – kancelejas preču, mācību grāmatu, darba burtnīcu vai citu izglītības procesam nepieciešamo preču iegādei. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuru bērni uzsāk vai turpina mācības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no piecu gadu vecuma. Pabalstu var pieprasīt vienu reizi gadā, uzsākot jauno mācību gadu. Tā apmērs trūcīgai ģimenei ir 22 eiro apmērā vienam skolniekam. Lai pieprasītu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.

Tāpat Daugavpils novada trūcīgo ģimeņu bērniem, bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, var tikt izmaksāts pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai. To var piešķirt Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī tiem bērniem, kuriem nav pieejama vispārējā izglītība Daugavpils novada teritorijā.

Pabalsta apmērs ir atbilstošs skolas vispārizglītojošās iestādes noteiktai ēdināšanas maksai. Lai to saņemtu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un izziņa no izglītības iestādes, kurā bērns uzsāk vai turpina mācīties, gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā. Pabalsts tiek maksāts katru mēnesi mācību gada laikā saskaņā ar atbilstošās vispārizglītojošās iestādes ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja piestādīto rēķinu un/vai pakalpojuma saņēmēju sarakstu vai saņem skaidrā naudā.