Sventes vidusskola aicina iegūt vispārējo vidējo izglītību

Mācību valoda klātienes un neklātienes programmā: latviešu.
Nodarbības neklātienes programmā notiek sestdienās un svētdienās no plkst. 8.30 līdz 14.30.
Atkarībā no iepriekšējās izglītības, notiek ieskaitīšana 10., 11. vai 12. klasē.
Skola atrodas vien 20 minūšu brauciena attālumā no Daugavpils.
2018. gadā atestātus par vispārējo vidējo izglītību ieguva 10 klātienes un 25 neklātienes programmas audzēkņi.
Dokumentu iesniegšana – līdz 31. augustam.