Pabeigta grants ceļa posmu pārbūve Salienā, Līksnā un Medumos

Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, šogad tika uzsākti pārbūves darbi ceļu posmiem četros pagastos – “Palabiški – Buras” Kalkūnes pagastā, “Liepnieki – Atvari” Medumu pagastā, “Saliena – Sergijevka”, “Stenderi – Ormaņi – Adamovo – Šlapaki” Salienas pagastā un “Kudeiki – Ķirupe”, “Sterikāni – Ķirupe” Līksnas pagastā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 567 290 eiro, no kurām 90% sedz ELFLA un 10% – pašvaldība. Pašvaldības projekta līdzfinansējums tika nodrošināts, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Novembrī darbi noslēgušies arī Salienā un Līksnā, savukārt 5. decembrī ekspluatācijā pieņemts ceļa posms “Liepnieki – Atvari” Medumu pagastā. Būvdarbus šajos pagastos veica SIA “Binders”.

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa norādīja, ka ceļa posms ir ļoti nozīmīgs pagasta iedzīvotājiem. Pagasta ļaudis šo ceļa posmu nodēvējuši par dzīvības ceļu, jo gar to atrodas praktiski visas lielākās zemnieku saimniecības. Līdz ar to, ka pa ceļu pārvietojas arī lielgabarīta transportlīdzekļi, ceļš pārbūves procesā tika paplašināts.

Medumu pagastā izbūvēts ceļš 3 687 m garumā, brauktuves platums paplašināts līdz 4.5 metriem, tāpat nomainītas 42 caurtekas, tostarp, 10 lielās caurtekas 1m diametrā. Par paveikto gandarījumu pauda arī Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs: “Šajā ceļa posmā atrodas vairāki lielie zemnieki, kā arī tas savieno abus valsts ceļus. Puse no šī ceļa pirms pārbūves bija ciešamā stāvoklī, bet otru pusi, faktiski, pat bija grūti nosaukt par ceļu, tā bija ar traktoru izbraukta stiga. Problemātiskākais posms vijās tieši gar lielāko zemnieku saimniecību “Vītiņi”. Tagad ceļš ir labā kvalitātē, mēs priecājamies par paveikto. Arī iedzīvotāji ir noskaņoti labvēlīgi, pie katra zemes gabala izveidotas nobrauktuves un tika ievērots arī lūgums, ka ceļš pagarināts līdz pat kapiem.”

Ar LAD atbalstu novadā tiek pārbūvēti pašvaldību grantsceļi bez cietā seguma ar mērķi veicināt vietējo uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību. Projekta ietvaros ceļiem tiek izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas grāvjos tiek nomainītas lielās caurtekas, izveidotas ērtas nobrauktuves uz dzīvojamām mājām, kā arī paplašināti ceļa posmi, kur tie ir dabiski sašaurinājušies. Pērn šādi darbi tika veikti Dubnas, Vaboles, Kalupes, Sventes un Višķu pagastā. Tehnoloģiskais pārtraukums uz 2019. gadu izsludināts grants ceļu posmiem Skrudalienas un Naujenes pagastā, savukārt nākamgad gaidāmi darbi uz ceļiem Vecsalienā, Demenē un Maļinovā.

FOTOGALERIJA