Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana

Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana