AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Naujenes pagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6, Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ar kadastra Nr.44749001846. Izsoles sākumcena EUR 400.00; nodrošinājums – EUR 40.00; izsoles solis – EUR 30.00.

Izsoles sākums – 14.08.2020., izsoles noslēgums – 14.09.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348