Pasākums bērniem “Šurp grāmatas uz skolu!”

25.augustā, plkst.16.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā  notiks pasākums bērniem ,,Šurp grāmatas uz skolu!”. Darbosies radošā darbnīca – ābolu kūkas cepšana, spēles, rotaļas un teātra izrāde ,,Ābolu maiss”, kā arī pārsteigumi pirmklasniekiem.