Bibliotekārā e- stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” Lāču pamatskolas pirmsskolas grupas “Lāčuks” audzēkņiem. Latvijas bibliotēku nedēļas ‘Dari neticamo” ietvaros.

Datums: 20.04.2021
Laiks: 11:00
Vieta: Naujene TB Bērnu nodaļa,tiešsaistē Zoom platformā
Atbildīgais: A.Soldatjonoka
Kategorija: