Informatīvais seminārs interešu izglītības skolotājiem par aktualitātēm interešu izglītībā 2021./2022. m.g.

Datums: 22.09.2021
Laiks: 14:30
Vieta: ZOOM platforma (Tiešsaiste)
Atbildīgais: I.Zuģicka
Kategorija: