Lekcija “Lokālpatriotisma attīstība kultūras jomā, veicinot kopienas sajūtu mūsdienu sabiedrībā. Vietai specifiska stāsta izveide, izceļot vietējo kultūru un folkloru” (VKKF Latgales kultūras programmas 2021 atbalstītā projekta “Apmācību cikls Latgales reģiona kultūras darbiniekiem” ietvaros)

Datums: 22.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: ZOOM platforma (Tiešsaiste)
Atbildīgais: V.Litiņa
Kategorija: