Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstes pilsētā 1.redakcijas publiskā apspriešana

Datums: 28.09.2021 - 26.10.2021
Laiks: 00:00
Vieta: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/lokalplanojumi/
Atbildīgais: Z. Lisovska
Kategorija: