Špoģu Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles, kokles spēles, vokālās mūzikas– kora klases programmu audzēkņu dalība reģionālajā konkursā mūzikas literatūrā un solfedžo Emīlam Dārziņam – 145

Datums: 11.03.2020
Laiks: Visu dienu.
Vieta: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
Atbildīgais: ...
Kategorija: