Pēc pieredzes uz Daugavpils novadu

Rudens krāsaino lapu noskaņā Višķu aprūpes dienas centrā smēlās pieredzi Lubānas novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti. Kolēģus interesēja viss, kas saistīts ar dienas centra darbības pirmo dienu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, jo tuvākā nākotnē arī Lubānas novadā taps līdzīgs dienas centrs.

Dienas centra darbinieki mēģināja uzsvaru likt uz tām nepilnībām, kas izkristalizējās darba ikdienā, un dalījās pieredzē, veidojot diskusiju starp speciālistiem, sākot ar autovadītāju Edgaru Miglānu, kuram jau ir pieredze klientu nogādāšanā uz un no centra, jo lauku specifika prasa īpašas iemaņas.

Sociālā darbiniece Svetlana Ņikitina savās iestrādēs lika uzsvaru uz to praktisko darbu, kura mērķis ir mainīt ierastos stereotipus, domāšanu un pamatā izmantot sistēmisko teoriju, lai uzlabotu savstarpējās attiecības, attīstītu prasmes ikdienas darbu veikšanai. Sociālā rehabilitētāja Terēzija Aleksejeva un Jeļena Makovska dalījās ar novērojumiem, kā mainās klientu uzvedība, atbildība, runas veids, prasmes, attieksme pret dzīvi, tuviniekiem.

Lubānas novada kolēģiem bija arī iespēja parunāties ar klientiem, uzzināt viņu viedokli, iespaidus, pamatojumu nepieciešamībai pēc dienas centra sniegtajiem pakalpojumiem.