Privatizācijas aģentūras izsole neizīrētam valsts dzīvokļa īpašumam

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr .1 Muitas ielā 2, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 870.00, nodrošinājums EUR 87.00, izsole 01.03.2019. plkst. 10:00.

Pieteikšanās līdz 14.02.2019. plkst. 16: 00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.