Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2018./2019.mācību gadam.

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās

Špoģos:

Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Kalkūnes mācību punktā:

Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 9 gadu vecuma;

Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Papildus informācija – pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā – 2. stāvā 12. kabinetā pie skolas administrācijas.