Sventes pagasta svētki “Laukiem būt”

“Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot…” – tā, citējot Imanta Ziedoņa vārdus, 19. septembra pēcpusdienā tika iesākts Sventes pagasta svētku koncerts, kas tika veltīts visiem sventiešiem un ciema viesiem, īpaši suminot tos, kas savu dzīves piepildījumu redz laukos.

Neskatoties uz nepieciešamību ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, pagasta svētku ietvaros laba garastāvokļa un prieka devu saņēma ikviens – gan liels, gan mazs.

Bērni varēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās, atpūtas brīžos bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Sventes pagasta bibliotekāre Inese Iščenko. Izmantojot  dabas materiālus – graudus, salmus, apiņus, ābolus, koku lapas un citus materiālus, mazie darboņi aktīvi zīmēja, līmēja, veidoja dzīvnieku figūriņas. Pieaugušie varēja apskatīt interešu grupas “Sventes pērlītes” dalībnieču sagatavotu  radošo darbu izstādi. Izstādes apmeklētāji ar apbrīnu novērtēja rokdarbnieču veikumu. Izstādē varēja apskatīt adījumus, tamborējumus, pinumus un izšuvumus, kā arī locījumus no papīra.

Īsi pirms svētku koncerta ikvienam bija iespēja nobaudīt svētku mielastu “Biezpiena deserts”, kas tika pasniegts slēgtos vienreizējos traukos, un tēju.

Pasākuma svinīgā daļa tika atklāta ar Sventes pagasta karoga pacelšanu mastā. Sventes iedzīvotāji un ciemiņi tajā brīdī piecēlās kājās, jo tas bija emocionāli piesātināts mirklis, kurā mijās gan sventiešu lepnums par sevi un savu pagastu, pagasta karogu, gan arī prieks un saviļņojums pēc ilgāka laika posma atkal visiem sanākt kopā.

Svētku pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Svētku sajūtu radīt palīdzēja arī koncerta ciemiņi: Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme” un folkloras dziesmu un deju kopa “Svātra”. Dalībnieku priekšnesumi tika novērtēti ar skaļiem un sirsnīgiem aplausiem.

Svētku ietvaros tika godināti Sventes pagasta lauksaimnieki – lopkopji.  Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska uzrunāja svētku dalībniekus, pasniedza pateicības un suvenīrus vairākās nominācijās:

  • nominācijā “Par nenogurstošu saimniekošanu laukos” – 12 lauksaimniekiem;
  • nominācijā “Par nenogurstošu  darbu piena lopkopībā”  –   Fortunatai un Vikentijam Šakeliem, Jurijam Jakubsevičam, Vasilijam Ceļam, Denisam un Ilzei Drozdovskiem, Viktoram un Vitai Aņisjko, Fjodoram un Anitai Kapustām, Pāvelam un Karinai Mičūniem, Genriham  un Marijai Minkevičiem, Oksanai un Oļegam Maculevičiem, Andrim un Žannai Jonāniem;
  • nominācijā “Par ieguldīto darbu piena lopkopībā” – Helēnai Eisānei, Gaļinai un Pjotram Aņisjko, Irinai Meinartei, Janīnai un Igoram Merkuļjeviem, Jeļenai un Pāvelam Novickiem, Jāzepam Puzānam, Pāvelam un Žannai Ivanoviem, Robertam un Brigitai Puzāniem, Pāvelam un Verai Smirnoviem;
  • nominācijā “Par ieguldīto darbu biškopības saimniecībā” – Jurijam un Anželikai Kostjujekičiem, Dmitrijam un Annai Goršelatoviem;
  • nominācijā “Par daudznozaru saimniecības attīstību” – Anatolijam un Staņislavai Vojakiem, Verai un Pjotram  Dubovskiem, Inārai un Valērijam Jermačenko;
  • nominācijā “Par piensaimniecības attīstību un noturīgu saimniekošanu” – Olgai un Genādijam Macuļevičiem, Tadeušam un Allai Kumpiņiem, Marijai Anisjko, Jevģēnijam un Irai Geveileriem, Viktoram un Zojai Drozdovskiem;
  • nominācijā “Par ieguldījumu putnkopības attīstībā un pagasta labklājības veicināšanā”  – SIA “EKA PAIPALAS”;
  • nominācijā “Par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā un pagasta labklājības veicināšanā” – Robertam un Irīnai Jonāniem.

Svētki pagāja pacilātā gaisotnē un visi pasākuma apmeklētāji devās mājās labā noskaņojumā.

Paldies par palīdzību ikvienam, kas deva savu artavu svētku organizēšanā.

Informāciju sagatavoja TN vadītājs Viktors Petaško