Teātra studija “Mode H” aicina uz pirmizrādi

19. februārī plkst. 18.00 Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” (Daugavpilī, Dobeles ielā 30) notiks teātra studija “Mode H” jaunā uzveduma “… ja vien man būtu…” pirmizrāde. Uzvedums ir veidots pēc Gabriela Garsijas Markesa Atvadu vēstules motīviem, režisors Viktors Jansons.

Pēc uzveduma skatītājiem tiek piedāvāts noskatīties video no Eiropas adaptētās modes festivāla “Mode H” 2017.

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” teātra studijā “Mode H” darbojas 12 cilvēki, no tiem 7 ir ar īpašām vajadzībām. Studijas darbu atbalsta Daugavpils novada dome.

Daugavpils novada pašvaldība ilgtermiņā ir organizējusi projektus un pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā ar mākslas un radošuma instrumentiem. Zināšanas un ierosmi šim darbam sniedza sadarbība ar Eiropas adaptētās modes “MODE H” (Mode Handicap – tulkojumā no angļu valodas – adaptētā mode) asociāciju Francijā.

No 2005. gada līdz 2017. gadam asociācija rīkoja tikšanās un forumus, liekot akcentus uz radošumu kā arī apģērba un modes pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem ar  kustību traucējumi vai kādām citām īpašām  vajadzībām. Forumu centrālais notikums bija teatralizētie uzvedumi, kas sastāv no dalības valstu pārstāvju sagatavotiem iestudējumiem. Forumu mērķis ir sniegt cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēju būt radošiem, mobiliem, ar mākslas metodēm attīstīt savu personību, līdzvērtīgi sevi izteikt radošo spēju līmenī.

Daugavpils novada radošā komanda speciāli veidoja teatralizētus uzvedumus  Starptautiskajam adaptētās modes forumam “Mode H”:

2010. gadā – uzvedumu pēc Mišela Bergera mūzikla “Starmania” motīviem;

2011. gadā – uzvedumu/fantāziju “Mani sapņi”, kas tika izveidots pēc filmas “Rošforas meitenes” motīviem;

2015 gadā – orģināluzvedumu “Cilvēks atstāj pēdas”;

2017.gadā uzvedums – “Cilvēks meklē sevi”.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Ieeja brīva.