Topošiem radiologa asistentiem iespēja pieteikties Daugavpils novada pašvaldības stipendijai

Šogad tiks turpināta Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, kas nepieciešamas dažādos uzņēmumos. Stipendijai var pieteikties studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

Kopumā šogad tiek atbalstītas 3 dažādas specialitātes. Viena no tām ir veselības aprūpe ar iegūstamo kvalifikāciju “Radiologa asistents”. Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma devas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. Radiologa asistents sadarbojas ar ārstiem radiologiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem, iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā. Radiologa asistenta profesija ir ļoti vajadzīga – bez tiem ārstniecības iestādes nevar iztikt.

Šajā specialitātē stipendijai var pieteikties 1 topošais speciālists, kurš ir vismaz 1. kursa students.

Grīvas poliklīnika gaida jaunos speciālistus

SIA “Grīvas poliklīnika” labprāt gaida pie sevis topošos radiologa asistentus. Kā galvenās priekšrocības darbam šeit var minēt saliedētu un draudzīgu kolektīvu, kā arī tuvo atrašanos Daugavpils pilsētas centram. Grīvas poliklīnika piedāvā labus darba apstākļus un vidējo nozares algu valstī.


Grīvas poliklīnikas radiologa asistente Erna Limbēna

”Grīvas poliklīnikā speciālisti ir nepieciešami daudzās specialitātēs. Patlaban vidējs darbinieku vecums iestādē ir pāri 50 gadiem, gan māsām, gan ārstiem, gan laboratorijā. Šajā poliklīnikā ir vien dažas jaunās meitenes. Atalgojums atbilst vidējam mūsu valstī nozarē. Pēc bakalaura studiju beigšanas var nokārtot sertifikātu, un tad atalgojums attiecīgi pieaugs. Gaidām jaunos speciālistus, jo paaudzēm ir jāmainās. Jaunajiem ir cita domāšana, cits skats gan uz dzīvi, gan uz darbu,” stāsta radiologa asistente Erna Limbēna.

Viņa piebilst, ka ar laiku tehnoloģijas ir krietni attīstījušās un ļauj ietaupīt laiku. Kādreiz, lai iegūtu attēlu, bija nepieciešams spēt rīkoties ar iekārtu, pielāgot to konkrētam pacientam, kā arī izmeklējumam. Agrāk iegūtais attēls bija jānes uz laboratoriju attīstīt, kas bija ļoti laikietilpīgs process. Darba apģērbi bija aptraipīti ar ķimikāliju traipiem. Mūsdienās attēls tiek iegūts acumirklī, digitāli. Viss attēla tapšanas process notiek tīrībā un kārtībā. Informācija ir atrodama datoros digitālā veidā, kur tā glabājas digitālajos arhīvos. Radiologa asistenta darbs ir kļuvis daudz patīkamāks no darba organizācijas viedokļa, jo tas ir tīrs un akurāts.


Mūsdienās rentgena attēli tiek iegūti digitāli, nevis laboratorijās

Stipendijas apmērs un saņemšanas kritēriji

Studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to dara dotajā specialitātē, tiks maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem  – 250 eiro mēnesī. Studējošais stipendiju varēs saņemt visu studiju laiku bez pārtraukuma.

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties speciālists no jebkura Latvijas reģiona.

Pārējiem studējošiem dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Daugavpils novada pašvaldībā vai arī ir jābūt Daugavpils novada vidusskolas absolventam (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas). Studējošajam jābūt ar sekmju vidējo atzīmi ne zemāku par 6 ballēm. Pēc augstskolas absolvēšanas 3 gadus būs jānostrādā pie attiecīgā uzņēmēja.

Ja pretendentiem uz stipendiju būs vienādi sekmju izraksti, prioritāri tiks atbalstīti bez vecāku gādības palikušie bērni, jaunieši no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm. Pirms stipendijas saņemšanas studējošais varēs slēgt trīspusēju vienošanos ar domi un uzņēmēju, kurš garantēs, ka tas speciālistu gaidīs un pēc absolvēšanas nodrošinās ar darbu. Uzņēmēji drīkstēs savstarpēji kooperēties gadījumos, ja šāds speciālists ir vajadzīgs vairākiem uzņēmējiem.

Pašvaldība gatava izpalīdzēt ar dzīvokļiem

Daugavpils novada pašvaldība stipendiātiem līdz ar darba uzsākšanu attiecīgajā specialitātē, nepieciešamības gadījumā piedāvā pašvaldības dzīvokļus. Lai pretendēt uz pašvaldības dzīvokli Īpašuma nodaļā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamo telpu (nodaļas kontakti). Pie iesnieguma klāt ir jāiesniedz darba līgums, kā arī darba devēja motivācijas vēstule. Dzīvoklis tiks piemeklēts pēc iespējas tuvāk darba vietai, arī pašam stipendiātam pastāv iespēja norādīt vietu, kurā viņš vēlas dzīvot.

Kas ir jāsniedz komisijai, lai pieteiktos stipendijai?

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2020. gada 31. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Informācijai:
Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants
tālr.: 65422284, mob.: 26121362
e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Autors un foto: Dainis Bitiņš