Uzņēmēju kongress GORĀ, Rēzeknē, 22. martā. Aicinām!

2019. gada 22. martā notiks otrais Latgales uzņēmēju kongress “LATGALES ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS”, kurā tiks pieņemta rezolūcija un sagatavota iesniegšanai valdībā un LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrības komisijas  Latgales apakškomitejā.

2017. gada 6. decembrī Rēzeknē notika Latgales uzņēmēju kongress «Biznesa vide Latgalē». Tajā tika pieņemta valdībai adresēta rezolūcija ar prasību veikt tūlītējas un būtiskas izmaiņas, kas veicinātu tautsaimniecības attīstību un «nodrošinātu izdzīvošanu Latgales iedzīvotājiem».

Rezolūcijā bija pieprasīts samazināt kopējo nodokļu un nodevu slogu līdz ES vidējam līmenim, būtiski vienkāršojot nodokļu sistēmu. Tāpat pieprasīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu noteikt minimālās algas apmērā, piemērot samazinātu 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi pamatpārtikas precēm, elektroenerģijai, ēdināšanas un komunālajiem pakalpojumiem, uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi Latgalē noteikt 12% apmērā, jāsamazina energoresursu tarifus, jo īpaši jāatsakās no OIK.

Valdība šo Latgales uzņēmēju rezolūciju vienkārši ignorēja, tikai pēc atkārtota uzņēmēju pieprasījuma tika sniegta formāla ierēdņu atbilde. Izvērtējot esošo valsts ekonomisko situāciju un Saeimas priekšvēlēšanu laiku, kongresa rīcības komitejas locekļi informēja plašāku iedzīvotāju loku par Latgales tautsaimniecības stāvokli un esošo nodokļu sistēmu un ir publicējuši vairākus rakstus un uzstājušies radio un televīzijā.

Latgales uzņēmēju kongresa rezolūcijas vairāki punkti tika iekļauti 13. Saeimas  politisko partiju priekšvēlēšanu programmās – OIK atcelšana, Iedzīvotāju Ienākuma nodokļa neapliekamā minimuma noteikšana minimālas algas apmērā, samazinātā PVN likme pamatpārtikas precēm un citi. Var strīdēties, kas pirmie bija ideju autori, bet progress bija vērojams.

13. Saeimas vēlēšanu rezultāts Kučinska valdībai bija likumsakarīgs, zemā vēlētāju atbalsta pamats bija sabiedrības pretreakcija uz valdības ignoranto attieksmi. Beidzot nodokļu reformas kļūdas vairs nevar noslēpt un dzirdam ar vien lielāku kritiku. Vēl gadu atpakaļ nodokļu reformas kritizetājs tika uzskatīts par marģināli, bet tagad ir arī Eiropas Komisijas kritiskais ziņojums, ka tā būtiski nemazina iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību. Īpaši uzsveram, ka līdz šim izvērstā valsts politika iznīdē reģionos mazos un vidējos uzņēmējus, par to arī runāsim.

Biedrība “Tautsaimnieks”, kura organizēja “Latgales uzņēmēju kongresu” ir apņēmības pilna turpināt iesākto darbu, piedalīties sabiedriski un valstiski nozīmīgu procesu apspriešanā un veidošanā. Kongresa gada dienā tautās tika palaista jauna Tautsaimnieks mājas lapa – domnīca, kurā laipni aicināti visi apvienoties pa pilsētu vai nozaru un interešu virtuālajam darba grupām un veidot izsvērtu pozīciju. Visi gaidīti https://www.tautsaimnieks.online/ apspriest kongresa topošo rezolūciju!