Uzsāks Patmaļu kapličas jumta seguma nomaiņu

Līksnas pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar SIA “Defass-D” par jumta seguma nomaiņu Patmaļu kapličai. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 7293,19  eiro, t.sk. Daugavpils novada Kultūras mantojuma objektu saglabāšanas fonda finansējums – 4000 eiro, pašvaldības finansējums – 789,75 eiro, savākti ziedojumi – 2503,44 eiro apmērā.

Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis /Nr. 9145/. celta 1884. gadā bez nevienas naglas. Tā ir neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Virs ieejas daļas neliels tornītis ar krustu, iespējams, tas bijis zvanu tornis. Kapličai ir saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinālas durvju apkalumu detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi.

 Ir saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja darbu veikšanai.

2018. gada budžetā šī mērķa sasniegšanai finanšu līdzekļi netika piešķirti, tāpēc Līksnas pagasta pārvalde uzsāka ziedojumu vākšanu, lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli.

Izsakām vislielāko paldies visiem labas gribas cilvēkiem par saziedotajiem 2503,44 eiro.

Informācija no www.liksna.lv